Winkeltas
Categorieën
Filters
Snelle levering op werkdagen Altijd 30 dagen bedenktijd Prettig & veilig achteraf betalen

Privacy Statement

Wanneer je één van onze winkels of webwinkel bezoekt, ons een e-mail stuurt via een contactformulier of op een andere manier in contact met ons komt, is er een grote kans dat je persoonsgegevens bij ons achterlaat. Van Dal mannenmode B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij je recht respecteren om uw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Van Dal mannenmode B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-12-2021 00:00:00.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via de klantenservice. Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Externe partijen

In sommige gevallen is het nodig dat wij je gegevens delen met externe partijen. Je moet hierbij denken aan Betaalproviders, Verzendpartners en IT-dienstverleners. Met deze externe partijen hebben wij duidelijke afspraken en overeenkomsten dat zij de gegevens uitsluitend mogen gebruiken voor doeleinden waar deze gegevens met hen voor gedeeld worden; zij mogen deze dus niet zelfstandig gebruiken of delen met anderen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. In onze webwinkel zijn tevens social media knoppen opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Jouw gegevens worden nadrukkelijk nooit aan derden verstrekt als dit niet nodig is.

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem 
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert


Bewaartermijnen

De hieronder beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden, als u daar behoefte aan heeft, gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen via ons contactformulier. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen via ons contactformulier. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
 • Per post
 • Per e-mail
 • Via social media

Versturen reclame drukwerk

Als je je in de winkel hebt ingeschreven voor een klantenkaart, kan het zijn dat je jezelf ook hebt aangemeld voor reclamedrukwerk. Onder reclamedrukwerk vallen het Van Dal Magazine, de folder en nieuwskaart die over gemiddeld tien momenten per jaar verspreid worden. Afmelden hiervoor kan eenvoudig via het contactformulier of in één van onze winkels.

Bezoek aan onze website

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je je registreert via onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres 
 • E-mailadres 
 • Betalingsgegevens 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Zo registreren we je transactiegegevens zodat we de betaling kunnen controleren en eventuele terugbetaling kunnen verwerken. Hiervoor maken we gebruik van de beveiligde betaalomgeving van Ingenico e-Commerce Solutions B.V. De transactiegegevens dienen voor de belastingdienst zeven jaar bewaard te worden.

Wanneer je ervoor kiest om achteraf te betalen zijn wij genoodzaakt jouw gegevens te delen met Klarna. Klarna is een betaalprovider die achterafbetalingen faciliteert en voor ons het volledige proces uitvoert. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert Klarna een gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omgeschreven staat in hun privacystatement.

Voor de afhandeling van je bestelling gebruiken we jouw opgegeven NAW-gegevens om het pakket te versturen, je e-mailadres en heel soms je telefoonnummer om je op de hoogte te houden van de status van je bestelling. Voor de verzending delen we je NAW-gegevens met DHL.

Wij vinden het fijn om te weten wat je als klant van onze producten en/of service vindt. Door je ervaring met ons te delen help je ons om onze producten en diensten beter te maken en af te stemmen op de wensen van onze klanten. Na je bestelling ontvang je via Kiyoh een uitnodiging om onze dienst te beoordelen. Je kiest er bij het plaatsen van een review zelf voor welke persoonsgegevens je deelt. Naar aanleiding van je beoordeling kunnen we contact met je opnemen. Na een maand wordt je e-mailadres versleuteld zodat dit niet meer inzichtelijk voor ons is. Na drie maanden worden je persoonsgegevens volledig verwijderd uit het systeem van Kiyoh, ongeacht of u wel of geen review heeft achtergelaten.

We maken in alle gevallen duidelijke afspraken met deze partijen waarin vastgesteld wordt dat zij jouw gegevens alleen mogen gebruiken voor het doeleinde die wij met hen afspreken. Ze mogen dus niet zelfstandig deze gegevens gebruiken of delen met anderen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Wij mailen maximaal vijf nieuwsbrieven per maand naar de klant. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruikgemaakt van cookies; ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan; zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wijzig voorkeuren

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Bezoek aan een winkel

Onze winkels zijn niet voorzien van camera's of andere soort apparatuur om je bezoek te registreren. Wanneer je een aankoop doet in één van onze winkels, registreren wij je transactiegegevens zodat we de betaling kunnen verwerken. Transactiegegevens dienen wij voor de belastingdienst zeven jaar te bewaren.

Wanneer wij voor jou een artikel bestellen uit een andere winkel of je een artikel laat vermaken, vragen wij in de winkel om de gegevens die nodig zijn om je te kunnen bereiken zodat we je kunnen informeren dat het artikel binnengekomen of vermaakt is. Als je een geregistreerde klant bent, koppelen we je aankopen aan je account zodat we eventueel persoonlijke kortingen kunnen aanbieden, jou in het vervolg beter kunnen helpen en zowel jij als wij je aankopen kunnen terugzien. 

Registreren klantenkaart 
In de winkel heb je de mogelijkheid om je in te schrijven als klant. Je maakt hiermee gebruik van standaard 10% korting in de winkel en kan aangeven of je reclamedrukwerk en onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Voor de klantenkaart inschrijving maken wij voor jou een klantnummer. Je geeft vervolgens zelf de gewenste gegevens op. Denk hierbij aan NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en geslacht.

Schrijf je direct in voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste acties

 • Snelle levering op werkdagen
 • Altijd 30 dagen bedenktijd
 • Prettig & veilig achteraf betalen